Zajęcia adaptacyjne

Organizacja zajęć adaptacyjnych dzieci w przedszkolu w Podkowie Leśnej

Dzieci przekraczające po raz pierwszy próg przedszkola zawsze miały trudności z własną adaptacją w nowym środowisku. Trudności adaptacyjne mieli również rodzice tych dzieci. Aby zniwelować stres dziecka i rodziców związany adaptacją dziecka w przedszkolu należało wspierać zarówno dzieci jak ich rodziców. Największe kłopoty adaptacyjne miały dzieci trzyletnie. Aby ułatwić proces adaptacyjny dzieci w nowej grupie społecznej, jaką była grupa rówieśnicza w przedszkolu rozpoczęto organizowanie spotkań adaptacyjnych w naszym przedszkolu korzystnych dla dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli. Rodzice nie znając specyfiki pracy przedszkola, sposobów realizacji założeń programowych, metod i form pracy z dziećmi, nie potrafili przewidzieć jak ich dziecko odnajdzie się w nowej sytuacji. Dziecko pozostawiane było samo w przedszkolu, a rodzice nie mieli wpływu na rozwój sytuacji adaptacyjnej.

Znając problemy adaptacyjne dzieci po raz pierwszy przekraczające próg przedszkola postanowiłyśmy zorganizować zajęcia adaptacyjne dla trzylatków i rodziców, którzy po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola. Jest to pierwszy bardzo ważny etap w życiu małego człowieka. Pierwsza poważna zmiana, która może zostać zaakceptowana lub nie.
Należało stworzyć takie warunki, aby dziecko czuło się bezpiecznie, ponieważ ostoją bezpieczeństwa dla małego dziecka jest rodzic. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców w naszym przedszkolu odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. Rodzice i dzieci mają okazję uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych dwie godziny dziennie przez pięć dni. Głównym założeniem spotkań jest wzajemne poznanie się. Dziecko przyzwyczaja się do nowego otoczenia. Rodzic nabierze zaufania i zapozna się ze specyfiką pracy przedszkola, będzie miał okazję do udzielenia informacji o swoim dziecku nauczycielom prowadzącym te spotkania. Bardzo ważną zaletą spotkań jest okazję do wzajemnego poznania się między sobą rodziców, wymiany poglądów wychowawczych i bezpośrednia obserwacja swojego dziecka w grupie rówieśniczej.

Odpowiedzialne za przeprowadzenie zajęć są nauczycielki prowadzące w danym roku oddział dzieci najmłodszych.

W czasie, gdy nie organizowano spotkań adaptacyjnych zdarzało się 40% rezygnacji dzieci z miejsc w przedszkolu. W tym 35% rezygnacji, których powodem było nie zaadaptowanie się dziecka do warunków przedszkolnych. 10% były to kłopoty zdrowotne. Po wprowadzeniu spotkań adaptacyjnych z przedszkola rezygnowało jedno lub dwoje dzieci z grupy uczęszczających na spotkania. Ten stan utrzymuje się do dziś. Wyjątkiem był rok, 2000/2001 gdy żadne z dzieci nie zrezygnowało z powodu nie zaadaptowania się do warunków przedszkola. W opinii naszej i rodziców spotkania adaptacyjne są bardzo potrzebne. Od roku 2002/2003 w spotkaniach uczestniczą rodzice z dziećmi po raz pierwszy przychodzących do przedszkola ze starszych grup wiekowych. Spotkania wplotły się w tradycję naszego przedszkola, organizowane są od 1999 roku.

Opracowanie: dyr Bożena Tomaszek

 

TYDZIEŃ ADAPTACYJNY

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI 3-LETNICH ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 25, 26, 27, 28, 29 SIERPNIA 2014 ROKU

W GODZINACH 10.00-11.00. ZAPRASZAMY MALUSZKI DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH RAZEM Z RODZICAMI.

PROSIMY O ZABRANIE DO PRZEDSZKOLA OBUWIA DO ZMIANY DLA DZIECKA.

Zajęcia adaptacyjne dla „maluszków” odbywać się będą w dniach 25, 26, 27, 28, 29 sierpnia 2014. Do udziału w zabawie i zajęciach zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.

Prosimy o zabranie do przedszkola obuwia na zmianę dla dziecka.

Wychowawczynie: Aneta Jaworska, Renata Niedbało

Bo u nas jest fajnie!
galeria zdjęć