Nadanie imienia

NADANIE IMIENIA PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ W RAMACH OBCHODÓW 55-LECIA POWSTANIA PRZEDSZKOLA W PODKOWIE LEŚNEJ

Statut Przedszkola dawał możliwość realizacji zadania, jakim było nadanie imienia placówce przedszkolnej na wniosek Rady Pedagogicznej.

Doskonałą okazją do podjęcia działań w tym kierunku były obchody 75-lecia powstania miasta Podkowy Leśnej.

Placówka przedszkolna w Podkowie Leśnej miała już 55 lat, to stało się okazją do uczczenia tej rocznicy przez nadanie imienia.

Kolejnym krokiem było zapoznanie się procedurą, jaką należy wypełnić. W ramach współpracy placówek oświatowych skorzystaliśmy z kilku merytorycznych rad pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Otrębusach.
Najbardziej zainteresowaną grupą byli nauczyciele realizujący założenia rocznego planu pracy.
W dniu 8.X.2001r na radzie pedagogicznej podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia placówce przedszkolnej.

Po przyjęciu wniosku przystąpiono do omówienia i wyboru imienia z pośród licznych propozycji przygotowanych przez każdego nauczyciela.

Przy wyborze imienia kierowano się istotnym kryterium, patronem przedszkola miała być to postać z bajki, odgrywająca w życiu małego dziecka istotną rolę.

Postać literacka stanowiącą cząstkę świata dziecięcego, w którym ożywały lalki, zabawki, rośliny, zwierzęta i przedmioty, tym samym przedstawiając wzory i wartości, wspomagała nauczyciela w oddziaływaniach wychowawczych.

Mając świadomość, iż literatura piękna zajmowała w działalności pedagogicznej bardzo ważne miejsce, służyła kształtowaniu pięknej mowy polskiej i poprzez odpowiednią treść przekazywała formy pożądanych zachowań społecznych, rozwijała uczucia patriotyczne i pobudzała do twórczości. Swoje poszukiwania zacieśniono do literatury polskiej.

Uznano, iż patron placówki powinien pasować do charakterystyki miasta Podkowa Leśna. Po omówieniu wielu propozycji jednogłośny wybór Rady Pedagogicznej wypadł na postać Krasnal Hałabały z bajeczki napisanej przez Lucynę Krzemieniecką w 1936 roku pt. "Z przygód Krasnala Hałabały".

Dorota Siurdyna (Staszewska) przygotowała i przeprowadziła cykl zajęć zapoznających dzieci z bajkową postacią Krasnala Hałabały. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych zaakceptowały Krasnala Hałabałę przemawiającego do dzieci jako pacynka zwracająca się do nich: moje wesołe wiewióreczki, skoczne zajączki, mądre jeżyki i takie imiona postanowiono nadać grupom w naszym przedszkolu.

Kolejnym etapem było skonsultowanie propozycji Rady Pedagogicznej z rodzicami i dziećmi. Do rodziców skierowano ankietą z prośbą o wyrażenie swojej opinii i przedstawienie swoich propozycji. Konsultacja z rodzicami naszych wychowanków spełniła nasze oczekiwania. Wypełniono 50 % ankiet, z których 48 % poparło naszą propozycję.

Złożono wniosek do Zarządu Miasta Podkowie Leśnej o podjęcie uchwały w sprawie nadania przedszkolu imienia Krasnala Hałabały. Na sesji Pani Dyrektor zapoznała radnych i uczestników z motywami naszego działania,w przemówieniu przedstawiła motywy wyboru, przybliżyła dorobek autorki Lucyny Krzemienieckiej, jak również bajkową postać Krasnala Hałabały. Następnie wniosek został przyjęty przez Radę Miasta.

Zamówiono tablicę pamiątkową u artysty rzeźbiarza Andrzeja Kokoszy mieszkańca Podkowy Leśnej i właściciela pracowni i Galerii rzeźby.

Wydawało się, że nic nie powinno zakłócić uroczystości nadania imienia placówce przedszkolnej. Jednak naszą radość przerwał Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, wyrażając dezaprobatę wobec uchwały Rady Miasta w tej sprawie.

Wśród wielu zarzutów jeden był wyjątkowo absurdalny, twierdzono, iż "Hałabała w utworze L. Krzemienieckiej jest uosobieniem wielu negatywnych cech zaprzeczeniem skrzata istniejącego w świadomości wielu pokoleń". Twierdzono również, że postać Krasnala została zmitologizowana przez dyrektora placówki. Uznano tym samym, że uczyniono z Krasnala Hałabały bohatera odbiegającego od literackiego pierwowzoru.

Naszą odpowiedzią na takie zarzuty była jedynie słuszna rada, aby przeczytać uważnie raz jeszcze piękne opowiadania napisane dla dzieci bez doszukiwania się podtekstów, których tam nie było.
Długo przygotowywana uroczystość z czynnym udziałem rodziców, pracowników przedszkola znalazła swój finał w piękny, ciepły i słoneczny dzień 17 maja 2002 roku. Wśród zaproszonych gości były władze miasta oraz absolwenci i sympatycy przedszkola, a było ich wielu. W czasie uroczystego powitania przedstawiono historię przedszkola, jego sukcesy i plany na przyszłość.

Burmistrz Joanna Damaziak odczytała Uchwałę Rady Miasta w sprawie nadania Miejskiemu Przedszkolu w Podkowie Leśnej imienia Krasnala Hałabały a następnie odsłoniła tablicę pamiątkową.

Wszyscy zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie teatralne w wykonaniu pięciolatków pt. O wiewiórce lesie i jej ważnym interesie........ Przedstawienie i dekoracje i kostiumy zaprojektowane i wykonane zostały przez mgr Dorotę Siurdynę. Dzieciom z poszczególnych grup nadano imiona, maluchy przyjęły nazwę "skocznych zajączków", średniaki zostały "wesołymi wiewiórkami" a starszaki "mądrymi jeżami".

Po oficjalnej uroczystości wszyscy dobrze się bawili, dzieci uczestniczyły w zabawach z pedagogiki zabawy, a dorośli dopingowali swoje pociechy.

To spotkanie o charakterze piknikowym pozwoliło wielu rodzicom na poznanie ulubionego kolegi własnego dziecka i podpatrzenie jak dziecko zachowuje się w grupie nawiązywali nowe znajomości i przyjaźnie.
Krasnal Hałabała stał się nieodłącznym przyjacielem i pomocnikiem rodziców i wychowawców. Dzieci śledząc jego przygody w różnych porach roku zaczęły poznawać tajemnice przyrody, lasu, pola, łąki. Krasnal Hałabała stał się towarzyszem zabaw, pomocnikiem w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi nieśmiałymi.

Uroczystość pozwoliła zgromadzić byłych pracowników przedszkola, władze miasta, przedstawicieli organizacji i placówek oświatowych i kulturalnych naszego miasta. Do dziś kontynuujemy obchody nazwane przez nas świętem przedszkola. W czasie święta przedszkola przekazywane są przez dzieci poszczególnych grup wiekowych nowych imion dla każdej grupy wiekowej. Święto przedszkola obchodzimy w ramach obchodów Dnia Nauczyciela 14 października. Nauczyciele ramach codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystują cudowną postać, jaką jest Krasnal Hałabała.

Bo u nas jest fajnie!
galeria zdjęć