Prawa dziecka w przedszkolu
 • prawo do rozwoju intelektualnego i fizycznego (zdobywanie wiedzy i różnych umiejętności, doskonalenie myślenia oraz rozumienie siebie i świata-realizacja podstawy programowej)
 • prawo do życia bez przemocy i poniżania
 • prawo do nauki religii
 • prawo do tożsamości
 • prawo do szczególnej opieki i troski
 • prawo do prywatności, intymności
 • prawo do snu i wypoczynku
 • prawo do zdrowych posiłków
 • prawo do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 • prawo do własnego tempa rozwoju, indywidualnych oddziaływań wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień
 • prawo do poszanowania jego godności osobistej
 • prawo do akceptacji takim jakim jest
 • prawo do aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
 • prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić
 • prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
 • prawo do badań i eksperymentowania
 • prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami bezpieczeństwa)
 • prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo nauki regulowania własnych potrzeb
Bo u nas jest fajnie!
galeria zdjęć